TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thực hịên chương trình công tác năm học 2014-2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức “Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với Ban đại diện các lớp sinh viên toàn trường”.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và sư phạm kỹ thuật năm 2015
Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định công bố các kết quả nổi bật năm 2014 như sau:
Đăng ký học tín chỉ
Tra cứu văn bản