TIN TỨC & SỰ KIỆN
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định xét tuyển Nguyện vọng bổ sung đợt III đại học, cao đẳng hệ chính quy dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015 chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
Năm 2015, Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học liên thông Hệ chính quy theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) như sau:
Hòm thư của Bộ Giáo dục - Đào tạo
Đăng ký học tín chỉ
Tra cứu văn bản