TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đại diện của GIZ khảo sát nhu cầu tham gia chương trình RECOTVET của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.
Thực hịên chương trình công tác năm học 2014-2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức “Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với Ban đại diện các lớp sinh viên toàn trường”.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và sư phạm kỹ thuật năm 2015
Hòm thư của Bộ Giáo dục - Đào tạo
Đăng ký học tín chỉ
Tra cứu văn bản