TIN TỨC & SỰ KIỆN
Nhà trường thông báo tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2014-2015 cho toàn bộ sinh viên.
Nhà trường thông báo về thời gian và địa điểm thi tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định công bố kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1 năm 2014
Đăng ký học tín chỉ
Thời khóa biểu
Tra cứu văn bản