TIN TỨC & SỰ KIỆN
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định công bố kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, A1 năm 2014
Nhà trường thông báo tới các đơn vị hoàn thiện biên soạn quy trình ISO
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi học kỳ hè năm học 2013-2014
Đăng ký học tín chỉ
Thời khóa biểu