Chào mừng đại hội Đảng bộ Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định lần thứ XV
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và sư phạm kỹ thuật năm 2015
Năm 2015, Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học liên thông Hệ chính quy theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) như sau:
Nhà trường thông báo xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau
Hòm thư của Bộ Giáo dục - Đào tạo
Đăng ký học tín chỉ
Tra cứu văn bản