TIN TỨC & SỰ KIỆN
Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định công bố các kết quả nổi bật năm 2014 như sau:
Ngày 22/01/2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức năm 2015 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2015 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017.
Ngày 31/12/2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế và đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo sau 04 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Đăng ký học tín chỉ
Tra cứu văn bản